Få YEL-forsikring

Opptil -22 % rabatt*

Tegner du FØL-forsikring for første gang, får du 22 % rabatt på FØL-forsikringspremien de fire første årene. Beregningen tar hensyn til rabattretten i forsikringspremien for hele kalenderåret. Tillitsmannens YEL-forsikring leveres av det gjensidige arbeidsforsikringsselskapet Elo. Truster belaste FØL-utbetalingen din i forbindelse med lønnsutbetalingen.

*

YEL-forsikring må tegnes innen seks måneder, når bruttolønnen din er minst 8 261,71 euro på mer enn fire måneder og 12 innen seks måneder. Det vil si at dersom du jobber som småbedriftseier i mindre enn fire måneder, trenger du ikke tegne FØL-forsikring.

Husk også at dersom den totale bruttolønnen fra uregelmessig arbeid kommer opp i 8 261,71 euro i løpet av en oppfølgingsperiode på minst 12 måneder, tegne FØL-forsikring.

I tillegg er du mellom 18 og 68 år og bor i Finland. Hvis småbedriftsaktiviteten din er så liten at FØL-inntekten din faller under minstegrensen, kan du tegne frivillig FØL-forsikring. YEL-forsikring for småbedriftseier på alderspensjon etter arbeidspensjonsloven er også frivillig. Frivillig forsikring kan sies opp når som helst, men ikke med tilbakevirkende kraft. Frivillig forsikring kan heller ikke starte med tilbakevirkende kraft.

Få YEL-forsikring