👋
Hei lett gründer!
Registrere
Informasjon om informasjonskapsler
Ved å godta alle informasjonskapsler sikrer du en best mulig brukeropplevelse. Les mer om informasjonskapsler og hvordan du bruker dem eller endrer innstillingene for informasjonskapsler.

Vilkår for bruk

Vennligst les vilkårene og betingelsene nøye før du bruker tjenesten

Sist oppdatert: 27. september 2022

 1. Generell

Dette dokumentet inneholder Truster Oy og dets datterselskaper (heretter referert til som "tjenesteleverandøren"), vilkårene for bruk (heretter referert til som "vilkårene for bruk") angående bruken av faktureringstjenesten for små bedrifter (heretter kalt "Fakturering" Tjenesten") og andre tjenester fra Tjenesteleverandøren (alle disse tjenestene referert til nedenfor som "Tjenesten"). Disse bruksvilkårene definerer innholdet i kontraktsforholdet mellom tjenesteleverandøren og tjenestebrukeren (heretter kalt "tjenestebruker") og rettighetene og forpliktelsene mellom partene.

 1. Dannelse av kontraktsforholdet, endringer og vilkår for bruk av separate tjenester

En kontrakt opprettes mellom partene når tjenestebrukeren registrerer seg som tjenestebruker og godtar disse bruksvilkårene. Ved å registrere seg godtar Tjenestebrukeren disse bruksvilkårene og forplikter seg til å overholde dem hver gang tjenesten benyttes.

Tjenesteleverandøren har rett til å blokkere, begrense og endre tjenesten som tilbys Tjenestebrukeren uten særskilt varsel. 

Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre funksjonene til tjenesten eller vilkårene for bruk for å gjenspeile praksisen eller offisielle forskrifter som er gjeldende til enhver tid. Endringer i vilkårene trer i kraft når de varsles til tjenestebrukeren. Brukeren av tjenesten godtar de endrede bruksvilkårene ved å fortsette å bruke tjenesten. 

Tjenesten kan inneholde separate tjenester med egne mer detaljerte bruksvilkår. Bruksvilkårene for den separate tjenesten er primært gyldige og disse brukervilkårene viderefører bruksvilkårene for den separate tjenesten slik at vilkårene for bruk av den separate tjenesten har forrang i tilfelle konflikt. Ved bruk av en separat tjeneste godtar tjenestebrukeren vilkårene for bruk av den separate tjenesten.

 1. Kontraktsforhold

Avtaleforholdet mellom Tjenesteyter og Tjenestebruker inkluderer fakturering av Tjenestebrukers arbeid, lønnsutbetaling og andre særskilt definerte tjenester. Tjenestebrukeren jobber ikke under Tjenesteleverandøren. Avtaleforholdet mellom Tjenesteyter og Tjenestebruker er ikke et arbeidsforhold i henhold til arbeidsavtaleloven (2001:55) § 1 eller arbeidspensjonslovgivningen, og det opprettes ikke noe arbeidsavtaleforhold mellom partene. Tjenestebruker er ansvarlig for at gjeldende arbeidervernforskrifter, arbeidstidsbestemmelser og andre gjeldende lover og regler følges på jobben.

Tjenestebrukeren avtaler selv oppdragsavtalen med sin oppdragsgiver. Tjenesteyter er ikke avtalepart i oppdragsavtalen, og forplikter seg ikke til noe ansvar eller forpliktelse for arbeidsutførelse eller feil. Det er tjenestebrukers ansvar å påse at arbeidet som utføres er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det avtales alltid en samlet godtgjørelse for arbeidet og den skal være på et akseptabelt generelt nivå, som ellers ville blitt betalt for arbeidet. Tjenestebrukeren skal sikre lovligheten og riktigheten av sitt arbeid før faktura sendes.

 1. Bruk av tjenesten

Tjenesteyter tilbyr tjenestebrukeren (fysisk person) en plattform hvor de kan fakturere for utført arbeid og ta ut lønn fra betalt og/eller godkjent faktura.

Tjenester inkluderer f.eks.

 • Søknad om å bruke tjenesten
 • Egenskapene og tjenestene til den lette gründeren i applikasjonen til enhver tid
 • Støtte og instruksjoner for bruk av tjenesten
 • Opprette og sende fakturaer
 • Overvåking og innkreving av betalinger
 • Utbetaling av lønn i henhold til faktura
 • Lønnsmeldinger og gjeldende utbetalinger og skatter i Finland.
 • Reise- og utgiftsgodtgjørelser etter gjeldende retningslinjer og praksis fra Skatteetaten
 • Umiddelbar lønn før faktura betales
 • Utlegg i henhold til forskriften til Utleggskontoret
 • Yte FØL-forsikring og holde tilbake og betale FØL-utbetalinger i forbindelse med lønnsutbetaling

 1. Serviceavgifter

Tjenestegebyret kan bestå av en fast månedlig abonnementspris og/eller et gebyr i henhold til Tjenesteyter sin prisliste belastet for momsfri ytelse av faktura.

Alle gebyrer er beskrevet i tjenesteprislisten. Ved å bestille månedlig fakturering eller sende faktura aksepterer Tjenestebrukeren betalingen i henhold til prislisten. 

 1. Forsikringer

Tjenesteyter har forsikret Tjenestebruker med ulykkes- og ansvarsforsikring, med mindre annet er avtalt. Forsikringer er gyldige i henhold til deres egne vilkår. Brukeren av Tjenesten er ansvarlig for egenandelen.

 1. Separate tilleggstjenester

Tjenestetilbyderen kan tilby egne tilleggstjenester i forbindelse med sin tjeneste, slik som FUL-forsikring, betalingskort, ekspressbetaling, øyeblikkelig lønn og andre forsikringer. Tjenestebrukeren kan selv velge sine tilleggstjenester og har muligheten til å akseptere eller ikke akseptere tilleggstjenester.

 1. Fakturaer og tap på fordringer

Tjenesteleverandøren sender fakturaene laget av Tjenestebrukeren. Ved sending av faktura har Tjenesteyter rett til å avvise fakturaen eller redigere informasjonen og beløpene på fakturaen for å gjenspeile for eksempel merverdiavgiften på arbeidet.

Tjenesteyter er ikke ansvarlig for kredittap på fakturaen, men tilbyr tjenester knyttet til innkreving av faktura på en uomtvistelig måte. 

 1. Tjenestetilgjengelighet

Tjenesteleverandøren gjør tjenesten tilgjengelig og vedlikeholder tjenesten så nøye som mulig. Tjenestebrukeren har ikke krav på direkte eller indirekte kostnader som kan følge av avbrudd eller avslutning av tjenesten.

Tjenestebrukeren plikter å varsle Tjenesteleverandøren umiddelbart om eventuelle feil eller avbrudd i driften av tjenesten.

  

 1. Immaterielle rettigheter

Tjenestebrukeren har ikke på noe tidspunkt rett til å bruke Tjenesteleverandørens navn, logo eller farger i eget arbeid eller markedsføring, med mindre annet er avtalt. Tjenestebrukeren kan opplyse om at han benytter Tjenesteleverandøren for fakturering av sitt arbeid.

Tjenesteleverandøren har ikke rett til Tjenestebrukerens immaterielle rettigheter, og Tjenesteleverandøren kan ikke bruke dem til annet enn implementering av Tjenesten.

Tjenesteleverandøren har rett til å bruke Tjenestebrukerens navn og produkter i markedsføring, med mindre dette er særskilt skriftlig forbudt. 

 1. Konfidensialitet, personopplysninger, riktighet av data og bruk av data

Tjenesteleverandøren forplikter seg til å bruke konfidensiell informasjon kun for å produsere tjenesten og oppfylle offisielle forskrifter. Forpliktelsen forblir gyldig også etter at kontrakten avsluttes.

Tjenesteleverandøren har rett til å behandle personopplysningene den mottar i samsvar med gjeldende lovgivning og dens databeskyttelseserklæring. Tjenesteyter har rett til å kontrollere riktigheten av sine opplysninger og til å redigere og slette uriktige opplysninger. Informasjonen kan brukes til profilering og yte tilleggstjenester. 

Personopplysninger danner sitt eget register og Tjenesteleverandøren fungerer som administrator av registeret.

 1. Skadeerstatning og motregningsrett

Dersom Tjenestebrukeren forårsaker kostnader for Tjenesteleverandøren, har Tjenesteleverandøren rett til å belaste eller motregne de påløpte direkte kostnadene i sin helhet fra Tjenestebrukeren.  

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for systemfeil eller manglende informasjon. Tjenesteyters potensielle erstatningsansvar dannes i henhold til lovverket, og indirekte kostnader erstattes ikke.

 1. Tvisteløsning og gjeldende lov

Tvister angående denne avtalen eller tjenesten som ikke kan løses gjennom forhandlinger vil bli løst i Helsinki tingrett. Finsk lov gjelder for denne avtalen og tjenesten.

 1. Vilkår språk

Det gjeldende språket for vilkårene er finsk. Oversettelser av vilkårene tilbys av kundeservicehensyn.

Beregn lønnen til en lett gründer med en lønnskalkulator

Vi betaler lønnen din når din kunde mottar betaling eller på den lønningsdagen du velger. Du kan også velge Instant Pay for å motta lønnen din samme dag uten å vente på at fakturaen skal utløpe. Lønnen kan også overlates til å heves senere. Truster I tjenestepakken € 49 / måned betaler du ikke et eget servicegebyr for faktureringsbeløpet. Vår lette gründerlønnskalkulator vil fortelle deg lønnsslippen Truster Light ifølge tjenesten.

Beløp som skal faktureres

2 750 €

Skattesats

32 %

Betal raskere til kontoen

Beløpet som skal betales inn på kontoen din

€ 1 987,50

Tjenestegebyret som trekkes fra faktureringsbeløpet bestemmes av tjenestepakken. Truster Light i pakken er det 3,99 %. Beløpet påvirkes av ulykkesforsikringspremien og reisegodtgjørelser. Økningen i dagens lønn er + 5 %. Truster og Truster Det er ingen serviceavgift eller egen ulykkesforsikringsavgift for Pro-pakker. Lønnstelleren teller Truster Light i følge pakken. Sjekk ut våre andre kalkulatorer også .

Takk skal du ha! Innsendingen din er mottatt!
Ups! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.